English:

The Advantages of Taking Viagra

Erectile dysfunction is a medical condition wherein there is repeated or permanent inability to achieve or maintain penis erection which should be hard enough to complete sexual intercourse. The problem is very common among men, especially those who are in their senior years.  However, these days, it can also affect younger men, especially those who are suffering from serious medical conditions like diabetes and obesity or who are subjected to high stress levels.

Fortunately, Viagra has been introduced as a potent treatment for erectile dysfunction. Its manufacturer, Pfizer, has embarked it on an aggressive marketing strategy after its launch in 1998. Now, the drug is one of the most popular medications in world history. Why is it popular? The list of advantages can very well explain why the drug can be regarded as men’s best friend.

First, as mentioned, the drug is effective as a treatment for erectile dysfunction. Up to 20 million men around the world can attest to the effectiveness and reliability of this medication. As indicated in the product label, the drug had been evaluated in up to 21 randomized, double-blind, and placebo controlled researches or clinical tests. Those studies have so far involved over 3,000 patients with an age range of 19 years to 87 years. The results consistently showed that the pill to bring bringing about better erection.  As expected, no significant changes in penile erection were observed after taking the placebo.

In the process, men with erectile dysfunction are able to regain their sexual esteem and confidence.  It I believed that men consider sex as the foundation of relationships.  An improvement in their performance in bed is thus believed to improve their relationships with their partners and their overall disposition.

Maintaining sexual intimacy is a very important aspect of any romantic relationship. If it loses steam, the couple tends to grow apart and could possibly give in to temptations to try it out with other potential partners. According to studies, the sexual satisfaction of partners of erectile dysfunction affected men was restored when their partners take Viagra. Quality and quantity of sexual intercourse is enhanced through the help of the drug.

It helps that the treatment is available in varying dosages of 25 mg, 50 mg, and 100 mg. Dosages can be increased or decreased upon determining patient toleration rate. The treatment is also available worldwide, in as many as more than a hundred countries. This means that its popularity has truly increased. The drug is available in more pharmacies and drugstores now, but can only be sold with appropriate prescription from a physician.

Lastly, Viagra has minimal side effects. All medications bring about side effects that are required to be listed in their product literature no matter how slim the chances of experiencing these side effects are.  The drug’s side effects include headache, indigestion, blurred vision, and rashes in the skin. But all those can be tolerable, if not totally negligible. Taking the blue pill has worked for many men across the globe despite these listed side effects.  No significantly adverse reactions not related to other existing ailments have been reported thus far.

 

 

Dutch:

 

De voordelen van het nemen van Viagra

Erectiestoornis is een medische aandoening waarbij herhaalde of permanente onvermogen is, om een  erectie van de penis te bereiken, die moet hard genoeg zijn om de geslachtsgemeenschap te voltooien. Het probleem komt veel voor bij mannen, vooral degenen van middelbare leeftijd of ouder.  Echter, deze dagen, het kan ook van invloed zijn op jongere mannen, vooral degenen die aan ernstige medische aandoeningen lijden, zoals diabetes en zwaarlijvigheid of die aan hoge stress niveaus worden blootgesteld.

Gelukkig is Viagra geïntroduceerd als een krachtige behandeling voor erectiestoornissen. De fabrikant, Pfizer, is begonnen, op een agressieve marketingstrategie na de start ervan in 1998. Nu is het medicijn een van de meest populaire medicijnen in wereldgeschiedenis. Waarom is het populair? De lijst van voordelen kan heel goed uitleggen waarom het geneesmiddel als beste vriend van de man kan worden aangemerkt.

Eerst, zoals gezegd, het medicijn is als behandeling voor erectiestoornissen effectief. Tot 20 miljoen mensen over de hele wereld kunnen getuigen van de effectiviteit en betrouwbaarheid van deze medicatie. Zoals aangegeven op het etiket, was het medicijn geëvalueerd in 21 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoeken of klinische onderzoeken. Bij deze onderzoeken zijn tot nu toe meer dan 3.000 patiënten betrokken in de leeftijd van 19 jaar tot 87 jaar. De resultaten toonden consequent aan dat de pil een betere erectie tot stand kan brengen.  Zoals verwacht, werden geen belangrijke veranderingen in erectie waargenomen na het nemen van de placebo.

Met deze werkwijze zijn mannen met een erectiestoornis in staat om hun seksuele gevoel en zelfvertrouwen te herwinnen.  Ik dacht dat mannen seks beschouwen als de basis van hun relaties.  Een verbetering van hun prestaties in bed wordt dus verondersteld om hun relatie met hun partners en hun algemene geaardheid te verbeteren.

Handhaving van seksuele intimiteit is een zeer belangrijk aspect voor een romantische relatie. Als de stoom eraf is, heeft het paar de neiging om uit elkaar te groeien en zou kunnen toegeven aan verleidingen om het uit te proberen met andere potentiële partners. Volgens onderzoeken, werd de seksuele tevredenheid van partners van erectiestoornissen getroffen mannen hersteld bij het gebruik van Viagra. Kwaliteit en kwantiteit van geslachtsgemeenschap wordt versterkt met de hulp van het medicijn.

t helpt dat de behandeling beschikbaar in verschillende doseringen 25 mg, 50 mg, and 100 mg. Doseringen kunnen worden verhoogd of verlaagd op het bepalen voor het gedogen tarief van de patiënt. De behandeling is ook wereldwijd beschikbaar, in maar liefst meer dan honderd landen. Dit betekent dat de populariteit werkelijk is toegenomen. Het geneesmiddel is nu verkrijgbaar in apotheken en drogisterijen, maar kan alleen worden verkocht in een aangepaste recept van een arts.

Ten slotte, Viagra heeft minimale bijwerkingen. Alle medicijnen brengen bijwerkingen met zich me die moeten worden opgenomen in de bijsluiter, hoe klein de kans op het krjgen van deze bijwerkingen ook zijn.  De bijwerkingen van het medicijn zijn, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, wazig zien, en huiduitslag. Maar al deze bijwerkingen zijn aanvaardbaar, zo niet geheel te verwaarlozen. Het nemen van de blauwe pil heeft  bij veel mannen  over de hele wereld gewerkt, ondanks deze genoemde bijwerkingen.  Geen noemenswaardige bijwerkingen, niet gerelateerd aan andere bestaande kwalen zijn tot nu toe gemeld.

Advertisements

About contentdealerbd

It is a blog of articles. Creative, research, gadgets and other type of articles are submitted here. Please check our articles, help us to improve them. You are heartily welcome if you want to submit your articles here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s